Home
Videos uploaded by user “Btc Ltc”
FREEBITCO IN   registracia novinky 2017
 
06:00
Registracia : https://freebitco.in/?r=318044
Views: 45 Btc Ltc
WaveScore 1 2016 zarobok na socialne sieti
 
49:31
Registracia tu : http://www.wavescore.com/Motivacia WAVESCORE - ZÁBAVA / zárobok Nechajte si zaplatiť za aktivity spoločností WAVESCORE, ktorá je prepojená aj s facebookom a prepláca zdieľanie fotografií, obrázkov, videí z You Tube a aktivitu v hrách. Platba každej pondelok na debetnú kartu spoločnosti, ktorú si potom objednáte z zarobených peňazí za 25 dolárov. Minimálny výber od 1500 ws bodov. Týždenný príjem cca 100-650 dolárov podľa Vašej aktivity a sledovanosti. Peniaze sú vyplácané za pomoc pri zviditeľňovaní a pridávanie príspevkov z Youtube. Je potrebné každý pondelok klikať na svoje videá, ktorá každý deň pridáte do svojej pracovnej stránky, stačí 1--3 videá denne a za každé dostanete 1 bod ws = cca 1 dolár. Ak máte profil na Facebooku je to jednoduché, ak nie, registrujete sa priamo len svoju e-mailovou adresou a heslom. 1. krokom bude kliknúť na video na stránke WAVESCORE viď. link úplne dole tu v tomto inzeráte a nechať video bežať do konca. 2. Vaša registrácia: vpravo hore kliknúť na SIGN UP - môžete sa prepojiť a prihlásiť aj cez facebook alebo cez mailovú adresu, vyplniť email adresu, 2x heslo rozpoznať protispamové obrázky re-capsch zaškrtnúť malinkú kocku pod heslom, že vám bolo 13 rokov, zakliknite, že nie ste robot, následne pôjdete do emailu do doručenej alebo Hromadné alebo Spam a otvorte [email protected] verifikačné overovací email, ktorý dostanete a kliknete na link, ktorý tam bude alebo na zelený rámček, kde sa načíta Vaša kancelária. Hore vpravo je malá čierna sipecka na tú kliknete a tam je profil kliknite na to a vyplňte údaje bez diakritiky (mäkčene, čiarky) mena, priezviska, přzdívka príklad sarlota52, Country * rozkliknite malú čiernu sipecka a nájdite pod písmenom C na konci Slovakia a kliknite na to, telefón vyplniť nemusíte, následne kliknite na Update tým uložíte všetky údaje. Pod údajmi je vložiť profilový obrázok kliknite na Upload your photo a pridajte si nejaký obrázok, ktorý máte uložený v počítači. 2. časť profilu - v ľavej časti dole vo svetlomodrom stĺpci je menu kliknite na Hello Pages a pod videom je Edit Page kliknite na to a načíta sa malé okno tam vyplníte Rename this Page - Meno + Priezvisko (bez mäkčeňov a dĺžňov), Customize URL-- Vaša prezývka + čísla (všetko malé písmená napríklad ja mám: sarlota52), Customize Display Photo - kliknite v koliesku na veľké + a opäť pridajte nejaký obrázok, ktorý sa Vám potom bude zobrazovať na profile v malom rámčeku, Customize Cover Photo - kliknite v koliesku na veľké + a opäť pridajte nejaký väčší obrázok ako napríklad more alebo oceán a podobne, ktorý sa Vám potom bude zobrazovať na profile v pozadí ako podlhovastý obdĺžnik a nakoniec všetky údaje a obaja obrázky uložte kliknutím na Save. 3. Vkladanie videí: Hore vľavo v čiernej lište je napísané play kliknite na to, načíta sa stránka a vľavo svetlomodrý stĺpec menu kliknete na Hello Pages a pod videom je svetlomodrý rámček Add Video kliknite na to, zobrazí sa okienko Add Video pôjdete na You Tube a vyberiete si nejaké video , ktoré sa Vám páči a následne okopírujete link videa hore v adresnom riadku a vrátite sa späť, kde máte pripravené okienko Add video do rámčeka video URL vložíte ten okopírovaný link a kliknete nasávať tým je video vložené. Takto tam budete vkladať videí koľko chcete každý deň a za to budete platení. Jedno video je 1 bod ws = 1 dolár, za 1. registráciu máte 10 bodov ws = 10 dolarů.Nezapomeňte potom každý pondelok na všetky tie videá, ktoré ste tam vložili postupne jedno po druhom spustiť a nechať každej bežať minimálne 2-5 minút! ! ! DÔLEŽITÉ INFO: Registrovať sa môže len jeden účet z jednej IP adresy, viac účtov je zakázané a zrušili by Vám účet a Vy by ste potom nemohli zarábať peniaze! §! §! §! REGISTRÁCIA TU: https://www.wavescore.com/gissmo
Views: 999 Btc Ltc
Návod ako založit Payeer Penaženku
 
04:49
Registracia : https://payeer.com/?partner=1839609
Views: 155 Btc Ltc
How to pay for PAYEER
 
02:43
Registration : https://payeer.com/?partner=1839609
Views: 231 Btc Ltc
QoinPro bitcoin ine guadagnare monete gratis ogni giorno senza investimenti
 
43:43
registrationForgotten : https://qoinpro.com/d3594ec4ec9d25050cec471ae3403748
Views: 1797 Btc Ltc
Golden Mines navod
 
05:38
Registracia: http://golden-mines.biz/?i=531136
Views: 65 Btc Ltc
Free Bitcoin 25,000 Satoshi every hour
 
00:33
Registration : http://freebitco.in/?r=318044
Views: 120 Btc Ltc
Eobot кампании и другие валюты Bitcoin Bitcoin инвестиций
 
00:47
Регистрация : https://www.eobot.com/user/34619
Views: 11 Btc Ltc
Radar.cx denny zisk 10 %
 
09:32
Regsitracia :https://radar2.cx/?rf=gissmo
Views: 35 Btc Ltc
QoinPro.com. Обзор. Заработок криптовалют без вложений
 
17:59
зарегистрируйтесь:https://qoinpro.com/d3594ec4ec9d25050cec471ae3403748
Views: 1319 Btc Ltc
(City Farm), чтобы заплатить
 
03:20
зарегистрироваться: http://city-farm.ru/?i=1382
Views: 11 Btc Ltc
uvedenie novej socialnej siete WaveScore
 
15:02
Registracia : http://www.wavescore.com/gissmo
Views: 39 Btc Ltc
radar.cx
 
00:19
Registration : https://radar2.cx/?rf=gissmo
Views: 38 Btc Ltc
EOBOT, монеты машины не остановить БТД LTC XPY Ине монеты
 
05:35
регистрирующий : https://www.eobot.com/user/34619
Views: 32 Btc Ltc
Удвоение криптовалюты coinsdouble
 
11:02
зарегистрируйтесь: https://coinsdouble.com/?ref=NdmfO
Views: 102 Btc Ltc
Robot investment and mining of bitcoin bitcoin and other referrals + 1 percent
 
01:40
Registration : https://www.eobot.com/user/34619
Views: 86 Btc Ltc
uvod a registracia na novej socielnej sieti WaveScore
 
06:46
Registracia : http://www.wavescore.com/gissmo
Views: 63 Btc Ltc
Wavescore Social Media Where we do every
 
08:44
Registration : http://www.wavescore.com/gissmo5
Views: 59 Btc Ltc
EOBot get btc minig LTC
 
06:44
registration : https://www.eobot.com/user/34619
Views: 23 Btc Ltc
QUESTRA WORLD®   ATLANTIC GLOBAL MANAGEMENT®  Jak Začať správne investovať
 
18:43
Registrovat : https://atlanticgam.es/partner=P09201474272209
Views: 10 Btc Ltc
(City Farm), чтобы заплатить
 
03:50
зарегистрироваться: http://city-farm.ru/?i=1382
Views: 5 Btc Ltc
QoinPro Vylepšení až 13 kryptomien každy den bez vkladu
 
21:54
Registracia : https://qoinpro.com/d3594ec4ec9d25050cec471ae3403748
Views: 21 Btc Ltc
QUESTRA   Official Presentation English how to start
 
17:11
Registration : https://atlanticgam.es/partner=P09201474272209
Views: 9 Btc Ltc
Golden Mines USD Tutorial how to work 2016 English version
 
05:40
Registration : http://golden-mines.biz/?i=531136
Views: 13 Btc Ltc
EOBOT указуе секрет быстрая прямая BTC LTC и другие монеты
 
10:59
регистрирующий : https://www.eobot.com/user/34619
Views: 16 Btc Ltc
WAVESCORE первые шаги
 
04:48
регистр : http://www.wavescore.com/gissmo
Views: 9 Btc Ltc
The new social network that allows you earn
 
02:21
WAVESCORE - ENTERTAINMENT / EARNING Get paid to activities WAVESCORE company, which is connected also with Facebook and pays sharing photos, images, videos on You Tube and gaming activity. Payout every Monday on debit card company, you can then order from the money earned for $ 25. Minimum selection from 1500 ws points. Weekly income of about 100-650 US dollars according to your activity and audience. Money is paid for helping visibility and adding contributions from Youtube. It should be every Monday to click on their videos each day to add to their work site, just 1--3 videos daily and each get 1 point = ws around $ 1. If you have a profile on Facebook is simple, if not directly register with just your email address and password. The first step is to click on the video to see the WAVESCORE. link at the bottom here in this ad and let the video run until the end. 2. Your registration: top right click on SIGN UP - you can connect and login and Facebook or via e-mail, fill in an email address, password 2x Spam protection recognize the pictures re-capsch tick tiny cube under the motto that you were 13 years old, tick that you're human, then you go to e-mail in the Inbox or Bulk or Spam and open [email protected] verification verification email that you receive and click on the link that will be there or on the green box, which reads your office. Top right is a small black arrow to on the click and there is a profile, click on it and fill in name (hooks, commas) name, surname, přzdívka example sarlota52, Country * rozklikněte small black arrow to find under the letter C at the end of the Czech Republic and click on it, you do not fill your phone, then click Update all to save the data. Indications are inserted profile picture, click Upload your photo and add an image that's stored on your computer. The second part of the profile - on the left side below the light blue column menu, click Hello Pages and below the video's Edit Page, click on it and retrieves a small window where you fill Rename this Page - + Last Name (ascii) Customize your nickname URL-- + figures (all lowercase, for example, I have: sarlota52) Customize display Photo - click on the circle to the big + and again add an image, which will then be displayed on the profile in the small box, customize Cover photo - click on the circle to the big + and again add some bigger picture, such as a sea or ocean, and the like, which will then be displayed on the profile in the background like an elongated rectangle, and eventually all data and store both images by clicking save. 3rd Embedding videos: Top left in the black bar is written play, click on it to load your left and light blue column menu click on Hello Pages and below the video is light blue frame Add Video click on it, the window Add Video go to You Tube and choose a video that you like and then cut and paste the video link at the top of the address bar and go back where you have prepared a window Add video to video URL box to insert the copied link and click sucks the video is embedded. Thus, there will upload videos as you like each day, and for that you get paid. One video is ws 1 point = $ 1, for the first registration have 10 points ws = 10 dolarů.Nezapomeňte then every Monday on all the videos that you are there put successively one after another run and keep running at least every 2-5 minutes! ! ! IMPORTANT INFO: You can register only one account from a single IP address, multiple accounts is prohibited and will cancel the account and you would then you could make money! §! §! §! SIGN HERE: https://www.wavescore.com/gissmo
Views: 51 Btc Ltc
Eobot campaign and other currencies bitcoin bitcoin investments
 
01:05
Registration : https://www.eobot.com/user/34619
Views: 14 Btc Ltc
Bitgold buying gold easy payment option bitcoin
 
00:48
Registration : BitGold.com/r/1lSNrc
Views: 17 Btc Ltc
a lot of BTC every hour for free
 
10:33
Registration : http://freebitco.in/?r=318044
Views: 25 Btc Ltc
WaveScore  Социальная сеть, которая платит Вывод денег
 
26:25
регистр : http://www.wavescore.com/gissmo
Views: 25 Btc Ltc
Бесплатный Вела Dogecoin
 
17:24
registration : http://freedoge.co.in/?r=4108
Views: 8 Btc Ltc
CONTROL FINANCE investment project per day up to 1%
 
08:53
Registration : https://control-finance.com/?ref=Gissmo
Views: 6 Btc Ltc
qoinpro bonus every day bitcoin litecoin and many more without investment
 
00:41
Registration : https://qoinpro.com/d3594ec4ec9d25050cec471ae3403748
Views: 45 Btc Ltc
Bitgold nakup zlata jednoducho moznost platby bitcoin
 
01:10
Registracia : BitGold.com/r/1lSNrc
Views: 16 Btc Ltc
WaveScore ТАКТИКА ЗАРАБОТКА ОТ 500 ДОЛЛАРОВ
 
14:32
РЕГИСТРАЦИЯ: http://www.wavescore.com/gissmo
Views: 6 Btc Ltc
qoinpro монеты каждый день BTC LTC и многие другие бесплатно
 
04:25
зарегистрироваться : https://qoinpro.com/d3594ec4ec9d25050cec471ae3403748
Views: 9 Btc Ltc
CONTROL FINANCE  Zaujmavý projekt na investovandie denne az 1 %
 
19:39
Registracia : https://control-finance.com/?ref=Gissmo
Views: 1 Btc Ltc
Qoinpro news update plus news cryptocoins
 
05:28
Registration : https://qoinpro.com/d3594ec4ec9d25050cec471ae3403748
Views: 18 Btc Ltc
Bitgold opção fácil pagamento compra de ouro bitcoin
 
00:41
registrar : BitGold.com/r/1lSNrc
Views: 69 Btc Ltc
Бесплатный Bitcoin 25000 Сатоши каждый час
 
00:31
зарегистрируйтесь: http://freedoge.co.in/?r=4108
Views: 21 Btc Ltc
earn lots of free dogecoin freedoge.co.in
 
00:17
registration : http://freedoge.co.in/?r=4108
Views: 134 Btc Ltc
freebitco.in registration news 2017
 
13:08
Registration : https://freebitco.in/?r=318044
Views: 50 Btc Ltc
Unity Petroleum, guadagno dal 4 al 6 % Ogni giorno!
 
08:37
Registration : https://unitypetroleum.biz/?ref=Gissmo
Views: 37 Btc Ltc

Huge fucking black titts
Azdg dating in kingdom new online site united
What are the best free online dating services
Here!
Schastlivyj konec online dating