HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: Boomie Trader

Investagrams Breaking Highs Top 1 Edward Yu

215 ratings | 14820 views
Investagrams Breaking Highs Top 1 Edward Yu
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (18)
Vangalen Emji (11 days ago)
Adam Khoo idea 10% strategy 30% proper sizing and 60% psychology. most of the words na ginamit nya from adam khoo.
John Smith (25 days ago)
23:06 OK NA SANA EH. KASO BIGLANG NANGBASAG NG STRATEGY NG IBA... MAY KANYA KANYANG 100% MASTERY NG TOOLS/INDICATORS... KAYA WAG MO SABIHIN NA WAG NA NILA GAMITIN YUN DAHIL MAS EFFECTIVE ANG SA IYO... DAHIL LAHAT NG INDICATORS AY EFFECTIVE ONCE MAMASTER MO NA...
Rod Cantos (29 days ago)
Straight to the point BUY LOW..SELL HIGH..CHOOSE BLUE CHIPS..ARALIN..AT LEAST MERON 10,000 SHARES
Rod Cantos (29 days ago)
Dapat si AlexOnze andito ah
ace GrowerPh (18 days ago)
Rod Cantos lol..seryoso?
orlando dizon (1 month ago)
Papi!...bakeet putol!???...pero thanks sa upload!
i love tempura (1 month ago)
Colored na ung TB ng isa dyan haha patingin na po sa doctor.
zee legend (3 months ago)
👍👍👍👍👍
Tuban G. (3 months ago)
lodi parang kinakabahan, salamat sa share
mihihi hahaha (3 months ago)
Yabang ng datingan nitong gago nato e
Jason Ray De Jesus (3 months ago)
mihihi hahaha bitter
Saed Hamed (3 months ago)
Big Thanks Boomie trader for sharing your secrets of trading. May God bless you .
Alvin Verga (3 months ago)
Grabe naman ubo nung isa jan.
Jeffrey Jurada (3 months ago)
Salamat Lodi sa pagahare.. :)
Bautista Alvir (4 months ago)
Wow libre. Thanks champ!
The Siocolates (4 months ago)
Thanks for sharing! Parang putol, Sir?
Tyr Lach (4 months ago)
bat bat pa kasi eh.. hahah thanx for sharing sir!
gelo muyot (4 months ago)
Thank you for sharing sir.

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.