HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: Osterøy Spel- og Dansarlag

Springar frå Osterøy. Del 5 av 6: Heile dansen i bunad

3 ratings | 779 views
Jartru og Geir Reigstad dansar heile dansen med bunad. Spelekvinne: Silje Midtbø Vevle Opptak frå desember 2008 Foto og regi: Helene Spurkeland Relaterte videoar Del 1 av 6: Introduksjon https://www.youtube.com/watch?v=E641_UagFoo Del 2 av 6: Opplæring https://www.youtube.com/watch?v=RPwPSVhs8ZA Del 3 av 6: Framdrift https://www.youtube.com/watch?v=TNzFgWrAwNg Del 4 av 6: Heile dansen utan bunad https://www.youtube.com/watch?v=quArIP3OcFU Del 5 av 6: Heile dansen med bunad https://www.youtube.com/watch?v=s5Myj5TKrc0 Del 6 av 6: Arkivopptak Klara Antun og Andreas Vedå (1967) https://www.youtube.com/watch?v=Us9Q26Z2wpc Oppteikning av dansen finn du her: http://osdl.no/images/springar_fraa_osteroey-oppteikning.pdf
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.